Naujienos
Verslo vadybos fakultete vyks doktorantų mokslinis seminaras
Verslo vadybos fakultete vyks doktorantų mokslinis seminaras
Verslo vadybos fakultete vyks doktorantų mokslinis seminaras
Š. m. kovo 31 d. vyks VVF doktorantų mokslinis seminaras
Š. m. kovo 31 d. vyks VVF doktorantų mokslinis seminaras
Š. m. kovo 31 d. vyks VVF doktorantų mokslinis seminaras
Skelbimai
Bakalaurų baigiamuosius darbus rengiančiųjų neakivaizdininkų dėmesiui
Bakalaurų baigiamuosius darbus rengiančiųjų absolventų dėmesiui
Dalinės studijos ir mokslinės stažuotės Danijos aukštosiose mokyklose
Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro studijos Madride
Preliminarios temos baigiamiesiems darbams

Apie katedrą

Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra – tai Vilniaus Gedimino technikos universiteto padalinys, kurio paskirtis yra aprūpinti Vilniaus Gedimino technikos universitete vykdomas studijas ir mokslinius tyrimus tarptautinės ekonomikos ir vadybos, Europos ekonominės integracijos ir Europos Sąjungos raidos bei plėtros, taip pat inovacijų ekonomikos ir vadybos tematikai skirta pedagogine veikla bei atitinkamo profilio moksliniais darbais.